Dagcentrum Sint-Niklaas VZW

Het dagcentrum richt zich tot volwassen personen met een verstandelijke handicap met eventuele bijkomende beperkingen, waarbij de vraagstelling niet overeenkomt met tewerkstelling in een open of beschermd arbeidsmilieu waar voornamelijk economische doelstellingen gelden.\r\n

\r\nOnze begeleiding van personen met een handicap vertrekt vanuit een emancipatorische visie:
\r\n• elke persoon is uniek
\r\n• elke persoon heeft rechten en plichten
\r\n• elke persoon heeft ontwikkelingskansen
\r\n
\r\nDoor een aangepaste begeleiding streven we ernaar dat elke persoon zich kan verwezenlijken, zich kan ontplooien.\r\n Het is daarom belangrijk iedereen kansen en stimulansen te geven zodat hij/zij volgens zijn eigen mogelijkheden zijn leven kan uitbouwen. \r\n Hoe de begeleiding concreet wordt ingevuld is afhankelijk van wie de persoon is, welke vragen, noden, interesses hij/zij heeft ( de individuele vraagstelling)\r\n

Naar 'Dagcentrum Sint-Niklaas VZW' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun