De Triangel

Dienstverleningscentrum de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,... beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

Naar 'De Triangel' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun