Dyspraxis vzw

Ouderwerkgroep voor ouders met kinderen met DCD én professionelen.\\r\\nDCD is een ontwikkelingscoördinatiestoornis die blijvend is.

Naar 'Dyspraxis vzw' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun