KVG vzw

KVG is al meer dan 70 jaar een organisatie van en voor personen met een handicap en hun netwerk. Voorop in onze werking staat de keuzevrijheid van iedereen in onze samenleving. Iedereen beslist zoveel mogelijk zelf over de grote en kleine dingen van zijn leven, dus ook mensen met een handicap. Onze vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en beroepskrachten. Samen staan we in voor een rijk aanbod aan vrijetijds- en ontmoetingsactiviteiten. Personen met een handicap kunnen bij KVG ook terecht voor informatie op maat op alle levensdomeinen (tewerkstelling, sociale wetgeving, vakanties, tegemoetkomingen, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd,…). Daarnaast maakt KVG werk van belangenverdediging van personen met een handicap, bewustmaking en mentaliteitsveranderingen binnen de gehele samenleving. Sensibiliseringsprojecten, deelname aan talrijke adviesraden op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau, … wij versterken de stem van mensen met een handicap en proberen de samenleving de juiste ingesteldheid bij te brengen. Op deze manier krijgen mensen met een handicap dezelfde kansen in een inclusieve maatschappij, net als ieder ander persoon.

Naar 'KVG vzw' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun