Steevliet VZW

Steevliet vzw is een organisatie die is gevestigd in de gemeente Melle, Heusdenbaan 67. Zij organiseren hulpverlening gericht naar kinderen , jongeren en hun context die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Naast het bieden van contextbegeleiding wordt naargelang de noodzaak verblijf voor de kinderen en jongeren aangeboden in de verschillende leefgroepen. Wij geloven in de krachten en de mogelijkheden van de jongeren hun context. We benaderen hen als volwaardige partners op een positieve en zorgzame wijze. Uitgaande van de hulpvraag trachten we via dialoog te komen tot een verbindend en haalbaar hulpverleningstraject.\\r\\n\\r\\nDe opbrengst die vanuit dit project wordt gegenereerd gaat integraal naar sport –en spelactiviteiten.

Naar 'Steevliet VZW' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun