VZW Bijs

Vlaanderen biedt een waaier van voorzieningen en dagbesteding aan voor personen met een beperking. Maar de realiteit leert ons dat er gigantische wachtlijsten bestaan. Daarom hebben de ouders van 9 kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking en/of autisme in 2014 de VZW Bijs opgericht met als doel een nieuwe thuis te creëren voor hun kinderen. Het doel van de VZW Bijs is tweeërlei: Enerzijds het oprichten van een woning met zorg die aangepast is aan de noden van 9 kinderen met een mentale en/of motorische beperking, al dan niet gecombineerd met autisme, waar deze bewoners dag- en nacht kunnen opgevangen worden. Anderzijds het aanbieden van aangepaste zorg, ondersteuning en dagbesteding aan deze kinderen. VZW Bijs beantwoordt aan een reële maatschappelijke behoefte m.b.t. zorg in de samenleving.

Naar 'VZW Bijs' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun