vzw De Kiem

De Kiem biedt een intensief residentieel programma aan, waarin de opgenomen ‘bewoner’ niet alleen zijn verslaving aanpakt, maar ook onderliggende problemen. Binnen dit programma staan de zelfhulpgedachte en een pedagogische en therapeutische benadering van de cliënt centraal. Door het voortdurend streven naar een klimaat van veiligheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid wordt verandering mogelijk.

Naar 'vzw De Kiem' website!

Gelieve eerst in te loggen.

© 2015- Koop & Steun